Aankondiging Jaarbijeenkomst

Op donderdag 8 maart 2018 vanaf 15.30 uur houdt SUN Groningen haar jaarbijeenkomst in de Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 te Groningen.

Het programma zal nog worden bekend gemaakt, maar noteer de jaarbijeenkomst alvast in uw agenda. De uitnodiging zal op korte termijn worden verzonden en dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Petra Yntema
SUN Groningen
sun@groningen.nl

Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle Groningse en Drentse burgers deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.

SUN Groningen verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe die aan SUN deelnemen. In die gemeenten kunnen medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt aanvragen indienen. SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor de verstrekkingen komt van fondsen en donaties.

Aanvragen worden schriftelijk ingediend op een aanvraagformulier.